Elämänpuu 2016

Puu4

Vuoden 2016 minulla oli mahdollisuus liittyä Gnostilaiseen Seuraan, jossa elämänpuun matkani on jatkunut seuran järjestämissä tilaisuuksissa. Kreikan kielen sana ”gnosis” tarkoittaa tietoa, totuutta ja tuntemista. Kuten seuran sivuilla oivasti sanotaan:

Ensimmäisessä vaiheessa ihminen oppii tuntemaan universaaleja, ajattomia viisauksia, jotka antavat hänelle valmiudet käsittää Jumalan ja olevaisen olemus. Nämä viisaudet ovat gnosiksen perustus. 

Toisena vaiheena ihminen oppii syvällisesti tuntemaan itsensä sekä pyrkii hillitsemään ruumiillisia halujaan ja mielensä paheita. Näiden tuloksena ihminen saavuttaa nöyryyden, joka antaa toivon pelastuksesta.

Kolmannessa vaiheessa ihminen alkaa tuntea sisimpäänsä kätkeytyvän jumalallisen voiman ja tulee tietoiseksi sielunsa jumalallisesta alkuperästä sekä ymmärtää, että rakkaus on kaiken täyttymys – ihmiselämän tarkoitus ja Jumalan laki. Tätä viimeistä vaihetta kutsutaan gnosikseksi.

Kiteytyksenä 2016 vuodesta voisin sanoa, että ilman mahdollisuutta jakaa omia kokemuksia muiden totuuteen ja rakkauteen pyrkivien kanssa, matkani olisi ollut todella raskas.

Vuoden videoon pääset tästä: Assisi 2016

© Jukka Korhonen 2018