Matkamies

Jukka3

Lähtökohtani ovat esimies- ja myyntityössä sekä myöhemmin liiketoiminnan kehittämisessä sekä myyntijohtamisessa (1982 - 2002). Siirryin liikemaailmasta konsultiksi ja toimin ensin jonkin aikaa hyvinvointivalmentajana, missä mielen toiminnalla näytti olevan asiasisältöä merkittävämpi rooli.

Nykyisin työskentelen johtavana asiantuntijana Broadscope Management Consulting Oy:ssa (www.broadscope.fi), jonka tunnuslauseena on ”Läpimurtoja ajattelussa, toiminnassa ja tuloksissa”. 

Tapani työskennellä on yhdistelmä käytännönläheistä osallistumista sekä omiin kokemuksiini pohjautuvien toimintamallien hyödyntämistä. Sanaton viestintä sekä ryhmädynamiikan kehittäminen ovat tärkeä ja mielenkiintoinen osa työtäni 

Työni ohessa olen perehtynyt suomalaiseen kansanparannukseen, tietoisuustutkimukseen sekä siihen kuinka keho heijastaa mielen tiloja ja tunnemalleja. Kiinnostukseni on ollut myöhemmässä vaiheessa enemmän omakohtaisten kokemuksien hakemista kuin asiatietoon liittyvää perehtymistä. 

Kokemuksille itsensä altistamisesta sekä mielen ohjaamisesta on kerrottu lisää Focusing Mind- ja Elämänpuu- valikossa

Saat minuun yhteyden: contact@jukkakorhonen.fi tai soita: +358 40 7733 050

© Jukka Korhonen 2018